İş Hukuku

Eşlerine ait iş yerlerinde kendilerini sigortalı göstererek prim günlerini doldurmak suretiyle emekli olmayı düşünenler ile ilgili, Yargıtay eşinin yanında ücret almadan çalışma nedeniyle sigortalı sayılmanın mümkün olmadığına karar verdi.   Yargıtay 10. Hukuk Dairesi         2016/11184 E.  ,  2018/7280 K.   Davanın yasal dayanaklarından, 506 sayılı Kanunun......

İŞÇİNİN İŞ YERİNDE KAVGAYA DÖNÜŞMEDEN ÇÖZEBİLECEĞİ BİR ANLAŞMAZLIĞI KİŞİSELLEŞTİRMEK SURETİYLE BÜYÜMESİNE NEDEN OLMASI, İŞ VERENCE HAKLI FESİH NEDENİ SAYILIIR. Somut uyuşmazlıkta, davacı davalı işyerinde karşılama görevlisi olarak çalışırken VİP salonun girişindeki merdivenlerde oturarak sıra bekleyen yabancı bir müşteriyi bulunduğu yerin uygun olmadığı ve restoran dışına......

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi         2019/3480 E.  ,  2019/20857 K. Davacının iş yerinde amirine hitaben ‘ekmeğimle oynayanın ekmeğiyle oynarım’ dediği sabit olup davacının söz konusu eylemi değerlendirildiğinde, davacının iş sözleşmesinin feshi haklı neden ağırlığında olmasa da davacının eylemlerinin iş yerinde olumsuzluğa neden olduğu anlaşıldığından feshin geçerli......

4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. madde hükmü uyarınca ihbar öneli tanınmak sureti ile gerçekleştirilen fesihlerde işverenin işçiye mesai saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapmadan iş arama izni vermesi gerekmektedir.4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, iş arama izni vermeyen veya bu izni eksik kullandıran işveren......

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi   2019/66 E.  ,  2019/2622 K.   Dosya içeriğine ve özellikle hizmet döküm cetveli ve işe giriş bildirgeleri incelendiğinde davacının davalı işyerinde 03/06/2009-31/07/2014 ve … tarihleri arasında kesintili olarak çalıştığı ancak ara verilmiş olsa da toplam fiili çalışma süresi dikkate......

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi         2018/10718 E.  ,  2019/559 K. Whatsapp yazışmaları kişisel veri niteliğinde olup, buna dayanarak işçi çıkarma tazminat sebebidir ; Whatsapp yazışmaları kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup......