Ceza Hukuku

Yargıtay 8. Ceza Dairesi         2017/21196 E.  ,  2018/5491 K. Sanığa ait büyük baş hayvanların katılanın bahçesine bilgi ve rızası olmaksızın girerek bahçede ekili haldeki fasulye ve mısırları yedikleri, bu suretle sanığın mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; mala zarar verme suçunun kasten işlenebilen......

  Yargıtay  15. Ceza Dairesi   2018/555 E.  ,  2018/8795 K. Sanığın, şirket yetkilisi olarak katılana olan borcu nedeniyle suça konu çeki verdikten sonra ödemen men talimatı verip imza inkarında bulunmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/03/1998......

Yargıtay 16. Ceza Dairesi  2017/2171 E.  ,  2017/5814 K. On sekiz yaşını doldurmuş olmasına rağmen 5271 sayılı CMK’nın 101/3. maddesi gereğince tutuklanması istenen ve seçtiği bir müdafii de bulunmayan suça sürüklenen çocuğa müsnet suçun niteliği ve ön görülen ceza miktarı gözetilmeksizin müdafii görevlendirilmesinin yasal zorunluluk......