Ceza Hukuku

Yüksek Mahkeme “Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, polis memuru olarak görev yapan müştekilere söylediği kabul edilen “siz kim oluyorsunuz, tutanak yapamazsınız” şeklindeki sözlerinin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun......

Yargıtay 16. Ceza Dairesi         2016/2524 E.  ,  2017/5338 CMK 206/2-a kanuna aykırı yollarla elde edilmiş delillerin kullanılamayacağının istisnası Kanuna aykırı olarak elde elde edilmiş deliller hükme esas alınmaz ancak ; Kanuna aykırı olarak elde edilmiş iletişimin dinlenilmesi kayıtlarının sanığın anayasal haklarının ihlali sonucu elde edilmiş......

Yargıtay 8. Ceza Dairesi         2017/21196 E.  ,  2018/5491 K. Sanığa ait büyük baş hayvanların katılanın bahçesine bilgi ve rızası olmaksızın girerek bahçede ekili haldeki fasulye ve mısırları yedikleri, bu suretle sanığın mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; mala zarar verme suçunun kasten işlenebilen......

  Yargıtay  15. Ceza Dairesi   2018/555 E.  ,  2018/8795 K. Sanığın, şirket yetkilisi olarak katılana olan borcu nedeniyle suça konu çeki verdikten sonra ödemen men talimatı verip imza inkarında bulunmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/03/1998......

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/10-7 K. 2014/322 T. 10.6.2014 Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak......

Yargıtay 16. Ceza Dairesi  2017/2171 E.  ,  2017/5814 K. On sekiz yaşını doldurmuş olmasına rağmen 5271 sayılı CMK’nın 101/3. maddesi gereğince tutuklanması istenen ve seçtiği bir müdafii de bulunmayan suça sürüklenen çocuğa müsnet suçun niteliği ve ön görülen ceza miktarı gözetilmeksizin müdafii görevlendirilmesinin yasal zorunluluk......