Blog

Sanığın, katılana hitaben söylediği “gerici yobazlar” şeklindeki sözleri kaba söz ve ağır eleştiri niteliğinde olup, hakaret suçunu oluşturmaz. Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/373 E. , 2017/1182 K. Ceza Genel Kurulu’nun 14.10.2008 gün ve 170-220 sayılı kararında da belirtildiği üzere; hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer,......