Aile Hukuku

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2012/20663 E.  ,  2013/6661 K. Mahkemece davalı-davacı kadın ağır kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden kocanın ailesinin evlilik birliğine müdahalelerine sessiz kaldığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, kocanın annesinin kadına hakaret ettiği, kadının da güven......

Kadının, kendisine şiddet uygulayan ve hakaret eden kocasının ailesine saygısızlık etmesi kusur sayılmaz  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2016/25371 E.  ,  2018/11453 K. Taraflar arasında davalının, eşinin ailesini istememesi, eşinin ailesine hakaret, eşine ve ailesine saygısızlık etmesi, davacının ise; kadını, ailesine karşı korumamak, ailesinin fiziksel şiddet......

Yargıtayın kararına göre, eşine kendisini aldattığını, çocuğun başkasından olduğunu söyleyen kocayı boşanmada kusurludur. “Beni aldattın, bu çocuk benden değil” sözünü boşanma sebebidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin bu kararına göre, davalı erkeğin ortak çocuğun kendisinden olmadığını ve eşinin namusuna yönelik asılsız isnatlarda bulunması ve iftira atmasını......

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         2016/16861 E.  ,  2018/5575 K. Davalı erkeğin eşinden habersiz kredi çekmek suretiyle güven sarsıcı davranışta bulunduğu, mahkemece erkeğe yüklenen hakaret ve aşağılama eylemlerine yönelik tanık beyanlarının duyuma dayalı olduğu, yine mahkemece erkeğe yüklenen diğer kusurlu davranışların ise evlilik birliğinin devam etmiş......

2. Hukuk Dairesi         2015/16257 E.  ,  2016/7382 K. Tarafların sadakat yükümlülüğü evlilik birliğinin kurulmasıyla başlar (TMK m.185). Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire olmaması) boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz. Açıklanan sebeple davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya......